کد متلب بدست اوردن فشار میانگین مخزن به روش mnh
47,000 تومان