کد متلب بدست اوردن فشار میانگین مخزن به روش mnh
400,000 تومان