کد متلب بدست اوردن فشار میانگین مخزن به روش mnh
100,000 تومان