بازدید: 258 بازدید
حل تمرین ++c دیجی اسکا

عنوان تمرین : برنامه ای که اعداد طبیعی از a تا b را جمع کرده و حاصل جمع را چاپ کند

زبان برنامه نویسی : ++C

ادامه مطلب