بازدید: 95 بازدید
حل تمرین ++c دیجی اسکا

عنوان تمرین : برنامه ای بنویسید که یک عدد را خوانده ده برابر کرده و در خروجی چاپ کند

زبان برنامه نویسی : ++C

ادامه مطلب